Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens

Aventurijn Training & Coaching is gevestigd in Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52187179. Het betreft een eenmanszaak waarvoor ik, Helen Stadler, verantwoordelijk ben. Er zijn geen andere personen in dienst en ik ben de enige die persoonsgegevens vastlegt, gebruikt en verwerkt.

Contactgegevens

Mail: helen.stadler@aventurijn.nu

Telefoon: (06)13576634

Internet: www.aventurijn.nu en www.helenstadler.nl

Doel van de gegevensvastlegging

Aventurijn verwerkt en legt gegevens vast om uitvoering aan een overeenkomst te geven. Denk aan het vastleggen van afspraken, het maken van planningen en het versturen van facturen.

Gegevens die verzameld worden

De gegevens de ik verwerk houd ik bij in een verwerkingsregister. Daarin houd ik bij welke persoonsgegevens ik gebruikt, voor welk doel , waar ik ze opsla en met wie ik ze eventueel deel. Ik houd het register elektronisch bij. Ik verwerk de volgende gegevens:

 • Naam
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

In het geval van een assessment verwerk ik ook:

 • Geboortedatum
 • Werkgever
 • Functie

Tijdens gesprekken/bijeenkomsten maak ik vaak persoonlijke aantekeningen. Deze worden verder niet digitaal verwerkt.

Derden met wie gegevens gedeeld worden

Je gegevens worden niet doorverkocht of met derden gedeeld. Daar zijn een paar uitzonderingen op:

 • Mijn bankzaken regel ik via Triodos Bank. Zij verwerken de betalingen en hebben daarmee toegang tot je gegevens. Via mijn bankafschriften heb ik mogelijk ook toegang tot de adresgegevens van de rekeninghouder van waaruit mijn factuur betaald is.
 • Quality Finance in Geldrop verzorgt mijn boekhouding en mijn jaarrekening. Ik deel mijn facturen, betalingsoverzichten en bankgegevens met hen. Dit betreft je naam, je bankrekeningnummer en mogelijk de adresgegevens die ik in het punt hierboven noem.
 • Mijn host voor mail en mijn website is Hostnet uit Amsterdam. Ik deel je gegevens niet actief met hen maar ze hebben in principe toegang tot mijn mail en mijn websites.
 • Wanneer je een assessment bij me doet, deel ik je naam en mailadres met H&S Adviesgroep uit Alkmaar om je via hen de link naar de online vragenlijst door te sturen. Tevens deel ik – nadat je het assessmentrapport eerst zelf gelezen hebt – en na je toestemming het rapport met je werkgever.
 • Voor workshops en trainingen die ik in cocreatie met iemand anders doe, deel ik je gegevens met die betreffende persoon. 

Duur van de bewaring van de gegevens

Ik bewaar je gegevens 7 jaar.

Gebruik van cookies

Ik gebruik geen cookies en houd dus geen gegevens bij van activiteiten op mijn websites.

Beveiliging

Mijn laptop waarmee ik toegang heb tot de vastgelegde gegevens heeft een apart met een wachtwoord beveiligd account voor Aventurijn. Het verwerkingsdossier is beveiligd met een extra wachtwoord. Ook mijn mobiele apparaten waarmee ik toegang heb tot mijn zakelijke e-mail en daarmee ook jouw gegevens- zijn beveiligd met een wachtwoord. Het verwerkingsdossier is beveiligd met een extra wachtwoord.

De aantekeningen die ik tijdens onze contacten maak, bewaar ik in een map die ik achter slot en grendel bewaar.

Mocht er onverhoopt een datalek plaatsvinden doordat ik gehackt word, een apparaat verlies of iemand onbedoeld toegang tot de bestanden met persoonsgegevens heeft gehad, dan zal ik dit zo snel mogelijk, zo mogelijk binnen 72 uur, melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen hoef ik dit niet te doen. Ik zal het datalek dan echter wel intern vastleggen en documenteren waarbij ik het datalek, de gevolgen en de genomen maatregelen beschrijf.

Recht op inzage

Je hebt altijd recht op inzage, correctie, verwijderen en het meenemen van je persoonsgegevens. Voor een afspraak hierover kun je me een mailbericht sturen op helen.stadler@aventurijn.nu of bellen op (06)13576634. Ook heb je het recht om de persoonlijke aantekeningen die ik tijdens ons contact maak, in te zien en me te vragen deze te verwijderen of zo je wil mee te nemen.

Recht op intrekking van verleende toestemming

Bij de start van onze samenwerking vraag ik je per mail om toestemming te geven voor het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens. Je hebt altijd het recht om deze toestemming terug te trekken.

Klachten

Ook wil ik je wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de manier waarop ik met je persoonsgegevens omga bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij deze.

Vragen en opmerkingen

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring of de manier waarop ik met je persoonsgegevens om ga, laat het me dan weten via een mailbericht. Je kunt me ook bellen.

Hartelijke groet,

Helen Stadler

Aventurijn Training & Coaching