Over Aventurijn

Van mens tot mens werken aan professionele en persoonlijke ontwikkeling. Samen ontdekken, vanuit eigen wijsheid en eigen waarden.

Versie 3

“Ik dacht van tevoren: als het maar niet te zweverig wordt. Maar ik vind je eigenlijk heel nuchter... :-))”

Visie

Mensen construeren bewust en onbewust hun eigen waarheden, gedragspatronen en strategieën om met de wereld om hen heen om te gaan. Vaak handig, soms ook niet (meer). Vooral niet als die patronen hun eigen leven leiden. In mijn trajecten werken we aan ont-wikkeling door bewustwording van die patronen en samen te kijken wat er nodig is om ze anders in te kunnen zetten. Ik nodig mensen uit weer aan het roer van hun leven te gaan staan. En in die zin gaat het eigenlijk altijd om persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Zelf je leven leiden, op basis van wat jij belangrijk vindt. Eigenwaarde en eigenwijsheid voorop.

Werkwijze

Ik werk vanuit verschillende methoden: TA, ACT, DISC, Covey, kernreflectie, focussen, lichaamsgericht, kernkwadrant en meer. Niets als doel op zich en altijd vanuit de vraag of het bijdraagt aan meer duidelijkheid, inzicht of bewustwording. Kun je er iets mee? Mooi! En niet? Ook prima. Ik spiegel, vraag door en speel in op wat ik zie en hoor.  Zo nodig koppel ik iets aan pakkende en bruikbare modellen. Ook in trainingen: geen ellenlange theoretische verhandelingen maar modellen die eenvoudig, herkenbaar en confronterend zijn. Ik leer geen trucjes aan maar stimuleer mensen om vanuit eigenheid invulling te geven aan nieuw gedrag